บอย โกสิยพงษ์, หนูดี-วนิษา เรซ และ ญารินดา บุนนาค ร่วมมือกับยูนิเซฟเปิดโครงการ "Best Start - หกปีแรกของชีวิต คือหกปีทองของเด็ก" เพื่อจุดประกายให้พ่อแม่และสาธารณชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

และเรียกร้องให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนเพิ่มการลงทุนในเด็กปฐมวัย โดยชี้ให้เห็นว่าหกปีแรกของเด็กคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิต เนื่องจากสมองพัฒนาสูงสุด และการพัฒนาเด็กในช่วงนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตลอดชีวิต ทูตโครงการทั้งสามยังเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการผ่าน www.beststartthailand.com และ Facebook Beststartthailand ตั้งเป้า 2 หมื่นรายชื่อ 
นำเสนอต่อภาครัฐ เพื่อผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในการพัฒนาเด็กเล็กและร่วมแก้ไขปัญหาที่ยังเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของเด็กนอกจากบอย หนูดี และญารินดาแล้ว โครงการ Best Start ยังมีทูตประจำโครงการอีก 3 คน โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล, สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) และสุหฤท สยามวาลา ซึ่งทั้งหกคนมาร่วมรณรงค์โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ
ลงชื่อสนับสนุนและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ที่http://www.beststartthailand.com/