อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ บอกว่า ที่ประชุมบอร์ดของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย 37 ราย ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตครั้งแรก27 ราย ทำให้คนต่างด้าวต้องนำเงินเข้ามาลงทุนในการประกอบธุรกิจ 1,667 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 266 คน