นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม ได้พิจารณาครบทั้ง 45 มาตราแล้ว คาดว่าไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถนำเข้าคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.)เพื่อเข้าสู่วาระที่สองและสามต่อไป ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับแก้ไขที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสนช.มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในหลายประเด็นให้แก่ผู้ประกันตนที่ปัจจุบันมีกว่า 13 ล้านคน