"วัชรกิติ วัชโรทัย" ยืนยัน ไม่ร่วมนั่งเก้าอี้กรรมการ"อิสระ-ตรวจสอบ" โซลูชั่น คอนเนอร์ ขณะที่ "ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร" ระบุ ยังไม่ตอบตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุน 3,000 ล้านหุ้น ยอมรับแค่เจรจากัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 16/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระ แทนนายชวลิต สาลีผล กรรมการอิสระที่ลาออก พร้อมแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายวัชรกิติ วัชโรทัย ตําแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน นายเมตตา บันเทิงสุข กรรมการที่ลาออก อีกทั้งแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์ ตําแหน่งกรรมการอิสระแทน นายพงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์ กรรมการที่ลาออก โดยทั้ง 3 แต่งดังกล่าวนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมาเป็นต้นไป
ขณะที่ นายวัชรกิติ วัชโรทัย ซึ่งทางบริษัทโซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จํากัด (มหาชน) แจ้งชื่อต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบนั้น เปิดเผยว่า ตนเองยังไม่เคยได้รับการทาบทาม หรือรับหนังสือติดต่อจากทางบริษัทดังกล่าวเลย และหากทางบริษัทจะทาบทามให้ผมนั่งตำแหน่งดังกล่าวผมก็ไม่มีความสนใจ
"ผมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นนอน และผมไม่เอาหรอกครับ ผมไม่อยากเข้าไปยุ่งครับ"  นายวัชรกิติ กล่าว
ส่วนกรณีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 55,000 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2557 โดยที่ประชุมมีมติเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด และหรือผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายในราคาตลาด ซึ่งคํานวณโดยอ้างอิงกับราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์รวม 7-15 วันทําการก่อนวันที่มีการออกและเสนอขาย ปรับด้วยส่วนลดไม่เกิน 10% และต้องไม่ต่ำากว่า 0.09 บาท 
โดยหุ้นจำนวนหนึ่งดังกล่าวเสนอขายให้กับบุคคล 3 ราย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จัดสรรให้นางอรอร อัครเศรณี 3,500 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.9 บาท มูลค่ารวม 315 ล้านบาท นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร  3,000 ล้านหุ้น  หรือ 270 ล้านบาท และนายปานกาจ สูธาธรรม 1,500 ล้านหุ้น หรือ 135 ล้านบาท