ขณะที่ชาวโลกแห่กันไปดูสัตว์ป่าที่เคนยา แต่เด็กๆชายเคนยามากมายไม่เคยได้เห็นพวกมัน และหลายคนไม่ห็นความสำคัญของสัตว์ป่าเหล่านี้ ติดตามเรื่องนี้จากรายงานช่วงโลกเรา บ้านเรา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เช่นเดียวกับเด็กมากมายในเขตชนบทของเคนยา ริชาร์ด มูชิรี ได้พบกับบรรดาสัตว์ป่า ยามเมื่อพวกมันบุกมาทำลายพืชไร่ของครอบครัวเท่านั้น แต่ในยุคของเขา ป่าใกล้บ้านได้ลดลงอย่างรวดเร็ว และสัตว์ป่าที่บุกเข้ามาในหมู่บ้านก็แทบจะไม่มีแล้ว
ดังนั้นเมื่อ Ewaso Lions มูลนิธิเพื่อการปกป้องสิงโตเคนยา จัดการประกวดการเขียนเรียงความสำหรับเด็กระดับประถมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เขาจึงส่งเรียงความเรื่องความสำคัญของป่าไปประกวด และรางวัลที่ได้รับ ก็คือการได้เข้าค่าย Lion Kids Camp ร่วมกับเด็กอีก 15 คนในช่วงปิดเทอมที่ Solio Game Reserve หนึ่งในสถานที่สำหรับการดูสัตว์ชั้นนำของประเทศ เขาบอกว่าเขาอยากเห็นสัตว์ป่า เพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมสัตว์ป่าจึงสำคัญสำหรับเคนยา เขาต้องการเรียนรู้เรื่องนี้ เพื่อว่าเขาจะได้ไปสอนคนเหล่านี้ให้อนุรักษ์สัตว์ป่า หยุดการลักลอบล่าสัตว์ เพราะสัตว์ป่านำเงินตราเข้าประเทศมากมาย
การท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของเคนยา แต่ในปีนี้มันได้รับผลกระทบหนักทั้งจากอีโบล่า และการก่อการร้าย เรื่องนี้เป็นความท้าทายทั้งสำหรับชุมชนที่ต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว และนักอนุรักษ์ และเรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้โครงการ Lions Kids Camps ทวีความสำคัญ
ศิวารี ภัลลา นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมระดับมือรางวัล และนักสำรวจหน้าใหม่ของ National Geographic ตั้ง Ewaso Lions ปี 2550 เพื่อปกป้องสิงโต และนำชุมชนเข้ามาร่วมในการอนุรักษ์พวกมัน
นโยบายจัดการสัตว์ป่าของเคนยากำหนดให้สัตว์ป่าสามารถอพยพออกไปนอกพื้นที่คุ้มครองได้ และสามารถผ่านเข้าไปในที่ดินของเอกชน และของชุมชนได้ ดังนั้น ชุมชนจึงสำคัญต่อการปกป้องมัน Ewaso Lions เริ่มค่าย Lions Kids Camp ที่ซัมบูรูในปี 2556 โดยมีเป้าหมายให้เด็กๆเคนยาหันมาสนใจในเรื่องการอนุรักษ์ และมุ่งมั่นต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
ตอนนี้พวกเขากำลังมองเรื่องการขยายกิจกรรมเข้าไปในชุมชนในส่วนอื่นของเคนยา เริ่มตั้งแต่ค่ายที่ Solio เดือนธันวาคม
ภัลลาบอกว่าเด็กๆเคนยามากมายมีแนวคิดในด้านลบต่อสัตว์ พวกเขาเห็นเสือชีต้าห์มากัดกินแพะ ช้างวิ่งไล่ผู้คน สิงโตกัดกินอูฐ แต่ผู้คนจากทั่วโลกก็ยังแห่กันมาดูสัตว์ ซึ่งเด็กๆก็ไม่เข้าใจว่ามาทำไม นั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่เคยเห็นในด้านดีของพวกมัน ค่ายนี้จึงพยายามทำให้พวกเขาเห็นด้านดีของมัน อย่างการให้พวกเขาได้เห็นสัตว์แปลกๆ
สำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว การได้เห็นสิงโตในธรมชาติคือไฮไลท์ของการมาดูสัตว์ป่า และวันนี้เด็กๆก็โชคดี ได้เห็นสิงโตกันตั้งแต่เนิ่นๆ
ในอีกไม่กี่ปีต่อจากนี้ พื้นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าก็คงจะลดลง ในช่วงที่ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น แต่นักอนุรักษ์หวังว่า เด็กๆเหล่านี้จะขึ้นมาเป็นแกนนำ เป็นครูด้านการอนุรักษ์ และ ช่วยเคนยาในการอนุรักษ์ธรรมชาติสำหรับคนรุ่นต่อไป และสำหรับโลก