นายกรัฐมนตรี มีความหวังให้ปัญหาบ้านเมืองยุติโดยเร็ว พร้อมยืนยันรัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขปัญหาประชาชนควบคู่กับการปฏิรูปประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline