ประเทศเล็กๆที่ชื่อภูฏาน เป็นประเทศที่งดงามด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานาน แม้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั่วโลก แต่ภูฏานก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่คงความงดงามตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างก็เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศนี้ อะไรที่ทำให้ภูฏานอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งสื่งต่างๆจากภายนอกวิเคราะห์โดยเทพชัย หย่อง และสุทธิชัย หยุ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline