พรรคประชาธิปัตย์ / 28 ธ.ค.57 --- "นพ.วรงค์" ชี้ หลักการใหม่ "ระบอบการเมือง-นักการเมือง-สถาบันการเมือง" 13 ข้อ ของ กมธ.ยกร่าง ไม่ครอบคลุมการเลือกตั้่ง แนะ 3 ข้อ การลดอิทธิพลของเงินทุน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ทราบข่าวคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ออกหลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมือง นักการเมืองและสถาบันการเมือง จำนวน 13 ข้อ ซึ่งได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหลายแง่มุม โดยส่วนตัวคิดว่าหลักการใหม่ยังไม่ครอบคลุมในการลดอิทธิพลของเงินทุนต่อการเลือกตั้ง สิ่งที่อยากเสนอคณะกรรมาธิการเพิ่มเติม คือ การเลือกตั้งต้องไม่ถูกครอบงำจากอิทธิพลของเงินทุน
โดยเฉพาะผู้สมัครเขตเลือกตั้งซึ่งเข้าใจว่าการใช้ชื่อ นามสกุลผู้สมัคร และรูปถ่าย แทนหมายเลขจะทำให้ลดอิทธิพลของเงินทุนในการซื้อเสียงได้ เพราะการซื้อเสียงจะยากขึ้นแต่ยังไม่พอ เนื่องจากยังมีปัญหาใหญ่ในการหาเสียงนั่นคืออิทธิพลของเงินทุน"ที่ใช้ในการทำป้าย และรถแห่ป้ายประชาสัมพันธ์
เพราะการเลือกตั้งจะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้มหาศาล แม้ที่ผ่านมา คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)จะกำหนดวงเงินหาเสียง แต่ก็ยากแก่การตรวจสอบในเรื่องป้ายและรถแห่ป้ายประชาสัมพันธ์ ใครที่มีเงินทุนมากจะสามารถปูพรมเรื่องป้ายและรถแห่ป้ายประชาสัมพันธ์โดยไม่สามารถตรวจสอบได้เลย และถือว่าเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกัน เพื่อเป็นการลดอิทธิพลของเงินทุน
นพ.วรงค์ กล่าวว่า 1.ควรกำหนดให้ผู้สมัครเขต จ่ายค่าสมัครสูงขึ้น 2.ให้ผู้จัดการเลือกตั้งในแต่ละเขต ดำเนินการทำป้ายหาเสียงรวมชุดเดียวกัน ของผู้สมัครทุกคนอย่างเป็นธรรม ดำเนินการติดตั้งให้ทั่วถึง ไม่ให้ผู้สมัครทำป้ายเองติดเลอะตามถนน แต่ให้ผู้สมัครทำได้เฉพาะแผ่นพับ บัตรพก 3.ไม่อนุญาตให้มีรถแห่ป้าย แต่ให้มีรถประชาสัมพันธ์ของผู้สมัครจำนวน1คัน ส่วนเวทีปราศรัยไม่จำกัด ถ้ามีการกำหนดหลักการใหม่นี้เข้าไป แม้จะเป็นรายละเอียดปลีกย่อย แต่จะทำให้อิทธิพลของเงินทุน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ของระบบการเมืองไทยลดลงไปอย่างมาก ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครเขตก็จะไม่สูงเกินไป คนดีมีความสามารถแต่ทุนน้อย ก็จะมีโอกาสแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม ตนเชื่อว่าการเมืองไทยจะดีขึ้น