ประธาน กรรมาธิการ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ บอกว่า การที่ กรรมาธิการ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง และเปิดให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอก นึ้น ก็เพื่อต้องการให้มีกระบวนการ เพื่อให้รัฐธรรมนูญนี้สามารถมีภูมิคุ้มกัน และแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline