ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เข้มมาตรการความปลอดภัยบนถนน ย้ำไม่ตั้งเป้าสถิติอุบัติเหตุ แต่มุ่งลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ บอกว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีสถิติอุบัติเหตุ ทางถนนสูงกว่าปกติ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกำหนดมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุบนถนน โดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วน ให้แต่ละจังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
โดยในด้านการบังคับใช้กฎหมายจะควบคุมการจำหน่าย การดื่มและการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนด้านความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการปรับปรุงสภาพผิวจราจร ประสานผู้รับเหมาก่อสร้างคืนผิวจราจรและหยุดพักการก่อสร้างชั่วคราว พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และเครื่องหมายบริเวณเส้นทางที่กำลังก่อสร้างให้ชัดเจน
ด้านสังคมและชุมชน จัดตั้งจุดสกัดประจำชุมชน/หมู่บ้านและ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนบ่อยครั้ง และจุดที่เกิดอุบัติเหตุใหญ่ โดยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งป้ายและสัญญาณไฟเตือน จัดทำคลื่นระนาดบนผิวถนน และการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมอันตรายข้างทาง โดยการทาสี ทำความสะอาดเครื่องหมายจราจร การตัด แผ้วถางต้นไม้หรือสิ่งกีดขวางบริเวณข้างทาง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะ
นายฉัตรชัย บอกอีกว่า ปีนี้ไม่ได้กำหนดเป้าหมายว่าต้องลดสถิติอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือจำนวนผู้เสียชีวิตเท่าใด เนื่องจากทุกชีวิตมีค่า แม้เพียง 1 ชีวิต ก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย แต่จะลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด