วันนี้เป็นวันครบรอบเหตุการณ์ 10 ปี สึนามิ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ซึ่งได้รวมถึงเกาะพีพี ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน ผ่านมาแล้ว 10 ปี เกาพีพี ก็ได้รับการฟื้นฟู คนในพื้นที่เองยอมรับว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมเมื่อ 10 ปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอน ของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ บอกเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเกาะพีพีในวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline