สทศ. ประกาศผลสอบแกต/แพต ครั้งที่ 1/2558 ชี้คะแนนเฉลี่ยปีนี้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ฝากต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ แกต/แพต ได้ตั้งแต่วันที่ 25- 27 ธันวาคม 2557

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยกานสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สทศ.ได้จัดการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 1/2558 สอบเมื่อวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2557 ขณะนี้สทศ. ได้ทำการตรวจกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว และ ได้ประกาศผลสอบ แกต/แพต ไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิม จะประกาศผลสอบในวันที่ 26 ธันวาคม สำหรับผู้ที่สนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  สทศ.www.niets.or.th  เพื่อที่นักเรียนจะได้นำผลวิเคราะห์วางแผนในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ แกต/แพต ครั้งที่ 1/2558 สามารถยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 25- 27 ธันวาคม 2557 เวลา 9.00 16.00 น. โดย สทศ.จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 11 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.30 16.30 น.
ทั้งนี้ สำหรับคะแนนสอบมีดังนี้ ความถนัดทั่วไป หรือแกต  คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย  131.97 ต่ำสุด 0 สูงสุด 300 , แกต 1 เขียนอ่าน คิดวิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา  คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 82.22 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150 แกต 2 การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  คะแนนเต็ม 150 เฉลี่ย 49.91 ต่ำสุด 0 สูงสุด 150  แพต 1ความถนัดทางคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 300  เฉลี่ย 51.56 ต่ำสุด 0 สูงสุด 294 , แพต2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม300 เฉลี่ย 86.72 ต่ำสุด 3 สูงสุด 237 ,แพต 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 93.41 ต่ำสุด 16 สูงสุด288 
แพต 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300  เฉลี่ย 94.99 ต่ำสุด 3 สูงสุด 261 , แพต 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู  คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 140.56 ต่ำสุด 12.50 สูงสุด 252.50 , แพต 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 129.06 ต่ำสุด 40 สูงสุด 248.50, แพต 7.1 ภาษาฝรั่งเศส คะแนนเต็ม 300  เฉลี่ย 88.11 ต่ำสุด 27 สูงสุด 288 ,แพต 7.2ภาษาเยอรมัน คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 82.29 ต่ำสุด 24 สู.สุด 288 , แพต 7.3 ภาษาญี่ปุ่น คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 90.14 ต่ำสุด 30สูงสุด 294 , แพต 7.4 จีน คะแนนเต็ม 300  เฉลี่ย 82.33 ต่ำสุด 9 สูงสุด 297 , แพต 7.5 อาหรับ คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 39 สูงสุด 285 และแพต 7.6 บาลี คะแนนเต็ม 300 เฉลี่ย 93.78 ต่ำสุด 39 สูงสุด 297
ภาพคะแนนเฉลี่ยปีนี้ใกล้เคียงกับกับปีที่ ผ่านมาแม้แพต1 ,แพต2 และแพต3 จะคะแนนต่ำลง แต่ก็ถือว่าไม่มาก โดยจากการวิเคราะห์คะแนนสอบที่ออกมาย้อนหลัง 6 ครั้งที่ผ่านมา พบว่ามีคะแนนสูงบวก ลบ ไม่เกิน 10 คะแนน ซึ่งไม่ถือว่ามีนัยสำคัญ สะท้อนว่า ข้อสอบของสทศ. มีความยากและง่ายไม่ต่างกัน รศ.ดร.สัมพันธ์กล่าว