ผลสำรวจพบนักดื่ม ร้อยละ 36 ตั้งใจขับรถกลับบ้านเอง ทั้งที่ตระหนักดีว่าแอลกอฮอล์ คือต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน เปิดเผยว่า จากผลสำรวจทัศนคติประชาชน เรื่อง"การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่" จากประชาชนอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ทั้งหมด 3,000 ตัวอย่าง พบว่า แม้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.7 จะเห็นว่า การดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กลับพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.6 ตั้งใจจะขับรถกลับบ้านด้วยตัวเองหลังดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นจึงถือเป็นงานหนักของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายทั้งในถนนสายหลักและสายรอง
ทั้งนี้ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอให้มีความร่วมมือในระดับชุมชนอย่างจริงจัง โโยแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ 1.ก่อนเทศกาล จัดการจุดเสี่ยง ทางเชื่อม ทางแยก ป้าย และกิ่งไม้บดบังทัศนวิสัย พร้อมทั้งประสานเส้นทางนำส่งผู้บาดเจ็บไปสู่โรงพยาบาล 2.ช่วงเทศกาล ตั้งด่านชุมชนโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน เน้นทำงานเชิงรุก เช่น ไปบ้านที่มีงานเลี้ยง ประกบกลุ่มเด็ก เยาวชนไม่ให้มีการดื่ม เน้นจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อค ไม่ให้ขับรถเร็ว และ 3.หลังเทศกาล ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนการทำงาน และวางแผนการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ให้ครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดทั้งปี