กรรมาการการเลือกตั้ง ยืนยัน จะเดินหน้าฟ้องร้องคนที่เลือกล้มการเลือกตั้ง 2 ก.พ. พร้อมเชื่อว่าจะสามารถระบุคนทำผิดได้ในในปลายเดือน มกราคม ปีหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

กรรมการการเลือกตั้ง สมชัย ศรีสุทธิยากร บอกถึงกรณีที่ สำนักงาน กกต. จะฟ้องเรียกค่าเสียหาย 3,000 พันล้านบาท กรณีการเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะว่า กกต.จะเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเพื่อฟ้องร้องคนที่ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กกต. และได้ข้อสรุปว่าจะฟ้องร้องกลุ่มใดบ้างในปลายเดือน มกราคมปีหน้า คุณ สมชัย ยืนยันว่า เรื่องนี้ กกต. ต้องรีบดำเนินการ เพราะไม่ต้องการให้คดีหมดอายุความ และถ้าหาก กกต. ไม่ทำ ก็อาจถูกร้องเรียนฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เนื่องจากกฎหมายยังมีผลบังคับใช้อยู่
กกต. สมชัย บอกว่า การดำเนินคดดีจะเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่การรับสมัครสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และค่าใช้จ่ายจากการเช่าอาคารสำนักงานในการทำงานของ กกต. หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกกต.จังหวัด เป็นต้น โดยส่วนนนี้ กกต.มีหลักฐานเป็นภาพถ่าย และวิดีโอที่ชัดเจนว่าต้องฟ้องร้องใครบ้าง
การดำเนินคดีในส่วนที่ 2 จะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเลือกตั้งทั่วประเทศ ซึ่งต้องหาคนรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถเปิดรับสมัครใน 28 เขตภาคใต้ได้ และอาจรวมถึงกลุ่มที่อำนาจตัดสินใจในการเลื่อนการเลือกตั้งได้แต่กลับไม่เลื่อน แม้จะมีหนังสือแจ้งเตือนว่าหากเดินหน้าต่อจะเกิดความเสียหายได้ ซึ่งทั้งหมดยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการกับกลุ่มใด เพราะต้องรอข้อมูลสรุปจากฝ่ายกฏหมายของ กกต. อีกครั้ง