คลัง ยอมลดรายได้เข้าคลังหวังแก้ปัญหาสลากเกินราคา แต่ยอมรับว่าการแก้ปัญหาสลากต้องใช้ความรอบคอบ เพราะการจำหน่ายสลากมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวนมากในการขายสลากจึงต้องพิจาณาอย่างรอบคอบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline