กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เลือกนครศรีธรรมราช นำร่องดึง ชุมชนแก้ปัญหาป่าชายเลนถูกบุกรุก เตรียมแจกที่ดินในป่าชายเลน 7,000 ไร่ โดยอนุญาตให้เลี้ยงกุ้งในรูปแบบสหกรณ์ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ได้เดินทาง มอบที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยนำที่ดินป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมและยึดคืนจากการบุกรุกใน จ.นครศรีธรรมราช นำร่องแจกให้ชาวบ้านที่ยากจนก่อน

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายชลธิศ สุรัสวดี บอกว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนเหลืออยู่เพียง 1.52 ล้านไร่ จากเดิมเคยมีพื้นที่ป่าถึง 2.9 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.นครศรีธรรมราช ถูกบุกรุกไปแล้วจำนวนกว่า 6 หมื่นไร่

ซึ่งพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกษตร นากุ้ง เหมืองแร่ ท่าเทียบเรือจึงนำร่องพื้นที่ดังกล่าวจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากไร้ที่ตำบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชซึ่งเคยสำรวจการครอบครองใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลน โดยไม่มีเอกสารสิทธิ จำนวนประมาณ 357 ราย ให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าชายเลน

โดยจะได้รับอนุญาตในรูปของสหกรณ์ชุมชนป่าชายเลน หรือกลุ่มประเภทอื่นที่ชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน เนื้อที่ 6,800 ไร่โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยสำรวจคุณสมบัติการได้รับสิทธิ และการส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ แต่หลักการของคนอยู่ร่วมกับป่าให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม.