พลเอกดาว์พงษ์ "องค์การจัดการน้ำเสียคลองด่าน สรุปความเสียหายเดือนม.ค.ปี 58 ส่วนการเจรจาเอกชน ยังไม่คืบ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แถลงภายหลังพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทำงานของกระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยบอกว่า พลเอกประวิตร ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานของแวดล้อมที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง ทั้งการป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้พะยูง การลักลอบนำสัตว์ป่าหายากขายเชิงพาณิชย์ การฆ่าช้างเอางา โดยขอให้บังคับกฎหมายเชิงป้องกันเป็นหลัก ต้องใช้การป้องกันภัยนำการปราบปรามพื้นที่ไหนมีปัญหา ต้องเข้มข้นในมาตรการ ควบคู่กับการให้ความรู้กับชาวบ้านและให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการทั้งเรื่องป่า น้ำ ขยะ มลพิษหมอกควัน-ไฟป่า สัตว์ป่า และกิจกรรมต่างๆของกระทรวงทรัพย์ฯ รวมทั้งขอให้ทุกหน่วยงานน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มาใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน การบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งและภัยแล้ง และ การบริหารจัดการแผ่นที่ภาพถ่ายทางอากาศร่วมกับทหาร
ส่วนปัญหาโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ที่รัฐต้องเสียเงินค่าปรับให้กับบริษัทเอกชนจำนวน 10,000 ล้านบาทนั้น พลเอกประวิตร ไม่ได้มีการสอบถามในที่ประชุมครั้งนี้ แต่เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติวันที่ 17 ธ.ค.ที่ผ่านมาทาง ทส.และได้รายงานต่อที่ประชุมไปแล้วว่าอยู่ระหว่างการเจรจาขอลดดอกเบี้ยในสัญญาค่าปรับกับทางกลุ่มกิจการร่วมค้า เอ็นวีพีเอสเคจี ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป ส่วนทางเลือกในโครงการคลองด่านที่ทิ้งร้างมานับ 10ปี ขณะนี้มอบหมายให้ทางองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.)ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย ซึ่งคาดว่าจะนำมารายงานภายในเดือนมกราคม ปี2558

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด