ผู้สูงอายุแห่สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ก่อนหมดเขตในวันที่ 8 ธ.ค.นี้ โดยมีสิทธิประโยชน์ 5 ทางเลือก

สิทธิประโยชน์ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 5 ทางเลือกได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน โดยผู้ประกันตนจ่ายเอง 70 บาท และรัฐจ่ายสมทบ 30 บาท มีความคุ้มครองในกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท/เดือนโดยจ่ายเอง 100 บาท และรัฐจ่ายสมทบ 50 บาท มีความคุ้มครองในกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ ทางเลือกที่ 3 จ่ายสมทบ 200 บาท/เดือนโดยจ่ายเอง 100 บาท รัฐสมทบ 100 บาท ให้ความคุ้มครองกรณีชราภาพ ทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกที่ 1 และทางเลือก 3 (1+3) จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือนโดยจ่ายเอง 170 บาท และรัฐสนับสนุน 130 บาทให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอันตราย/จ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

และทางเลือกที่ 5 เป็นทางเลือกที่ 2 และทางเลือก 3 (2+3) จ่ายเงินสมทบ 350 บาท/เดือนโดยจ่ายเอง 200 บาท และรัฐสนับสนุน 150 บาทให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ

อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงนี้จนถึงวันที่ 8 ธ.ค.2557 สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสเป็นพิเศษให้ 2 กรณีคือ1.ให้คนที่อายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถสมัครเข้าร่วมออมเงินในมาตรา 40 ได้ (แต่จะไม่ได้สิทธิ 5 ประการข้างต้น จะได้เพียงเงินก้อนที่สะสมมาเป็นเงินบำเหน็จ) กล่าวคือ จ่ายเดือนละ 100 บาท รัฐบาลสมทบให้อีกเดือนละ 100 บาท จนเลิกเป็นผู้ประกันตน ก็จะได้รับเงินก้อนที่สะสมมารวมกับดอกเบี้ยในรูปเงินบำเหน็จ

2.ให้ออมเงินย้อนหลังได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 กล่าวคือ ณ เวลานี้จะให้จ่ายย้อนหลังไปได้ 30 เดือนซึ่งรัฐจะให้เงินสมทบทั้ง 30 เดือน เช่นประชาชนจ่าย 3,000 บาท รัฐจ่ายให้อีก 3,000 บาท รวมเป็น 6,000 บาท จากนั้นผู้ประกันตนก็สะสมต่อเดือนละ 100 บาท และรัฐบาลสมทบให้เดือนละ 100 บาท จนจะครบกำหนด ซึ่งสำหรับคนอายุเกิน 60 ปีที่อายุเกินกำหนดอยู่แล้ว สามารถขอเงินคืนเป็นเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน รวมกับดอกเบี้ยประจำปีได้เลย

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 8 ธ.ค.2557 ประชาชนที่อายุเกิน 60 หรือ 65 ปีขึ้นไปจะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกและจะไม่มีการให้จ่ายและสมทบให้ย้อนหลัง แต่ประชาชนอายุ 15-59 ปียังสามารถเข้าร่วมตามมาตรา 40 แต่จะไม่มีการให้จ่ายและสมทบย้อนหลังเช่นกัน