วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งในปีนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันการแก้ปัยหาขยะให้เป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งกระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชูแนว คิด"เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"เพื่อเตรียมผลักดันให้การแก้ปัญหาขยะเป็นของขวัญปีใหม่
การจัดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย"และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร ธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ประจำปี 2557 ที่อาคารอิมแพคฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ปีนี้ค่อนข้างคึกคักเป็นพิเศษ โดยประชาชนและข้าราชการที่เจ้าร่วมงานกว่า500คนได้ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับความสนใจอย่างมาก
นอกจากนี้ไฮไลน์คือการประกาศเจตนารมณ์โครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุขโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีแผนที่นำทางหรือโรดแมพในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้หมดจากประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เป็นของขวัญให้กับคนไทยลองมาฟังบางช่วงของการประกาศเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี
สำหรับบรรยากาศ ภายในงานวันสิ่งแวดล้อม ยังโชว์ผลงานจากชุมชนปลอดขยะ การนำเตาเผาไร้ควัน และกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) รวมทั้งโครงการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆมาจัดแสดง ท่ามกลางการรักษาความปลอดจากทหารที่มาดูแลเป็นพิเศษ