ราชบุรี - เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 ธ.ค.57 ชมรมจักรยานนาทวี จ.สงขลา จำนวน 100 คัน พร้อมผู้ติดตามรวม 130 ชีวิต ซึ่งเดินทางออกมาจากอ.นาทวี จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย.57 ที่ผ่านมา เพื่อเดินทางไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สนามหลวง กรุงเทพฯ

ได้เดินทางถึงเขตอำเภอเมืองราชบุรี และแวะพักดื่มน้ำที่จุดพักภายในปั๊มน้ำมัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสภ.เมือง  เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรี  มาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทาง  ซึ่งในช่วงที่แวะพัก ได้มีชาวต่างชาติแวะมาร่วมถ่ายรูปให้กำลังใจกับนักปั่นและร่วมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วย

ชมรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติจากแดนใต้ ถึงราชบุรีแล้ว


นายทวี  เกื้อลาย  ประธานชมรมจักรยานนาทวี  เปิดเผยว่าขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวา     ออกเดินทางจากอำเภอนาทวี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจะไปร่วมเทิดพระเกียรติในวันที่ 5 ธันวาคมที่บริเวณท้องสนามหลวง  ซึ่งมีระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร   ทุกคนมีความเต็มใจและตั้งใจจะไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา  มีชมรมจักรยานจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วม เช่น อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   อำเภอนาหม่อม   อำเภอจะนะ  อำเภอหาดใหญ่  และอำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา    ได้ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ   มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐมและเตรียมพักค้างคืนที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง  จ.นครปฐม และในวันที่ 5 ธ.ค.57  จะปั่นเข้าสู่บริเวณท้องสนามหลวง  เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่