นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ตามนโยบาย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดพื้นที่ถนนสีลมให้ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้า รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยมีสถานที่จำหน่ายสินค้า