27 ส.ค.57 - นพ.ประเวศหนุนกระจายอำนาจยึดโมเดลชุมชน ป้องระบบราชการอ่อนแอ-ลดคอรัปชั่น ปัดรวมสปช.ชี้ยื่นข้อเสนอปฎิรูปแล้ว

ที่โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสวนา "การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกับการปฏิรูปประเทศไทย" ว่า หัวใจของการปฏิรูปประเทศคือการคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตัวเองมากที่สุด ในรูปแบบของชุมนุมจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง เพราะประเทศไทยรวมศูนย์อำนาจการปกครองไว้ที่ส่วนกลางมากแล้ว ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาระบบราชการอ่อนแอ ปัญหาคอร์รัปชั่น
เมื่อถามว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ควรยกเลิกประกาศ 85/2557 เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งท้องถิ่นควรมีขึ้นหรือไม่ นพ.ประเวศ กล่าวว่า มองว่าขณะนี้คสช.กลัวว่าถ้าเลือกตั้งแล้วจะเกิดการต่อสู้ทางการเมือง บ้านเมืองจะวุ่นวายอีก แต่การระงับการเลือกตั้ง ต้องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น เพราะที่สุดแล้วคืนการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นให้ประชาชน ส่วนระยะเวลาที่จะคืนการเลือกตั้งให้ส่วนท้องถิ่นเมื่อไหร่นั้น ทางองค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) และคสช. ต้องคุยกัน ว่าจะเลือกตั้งอย่างไรไม่ให้เกิดความรุนแรง ไม่ให้กระทบกระทั่งกันอีก ต้องพัฒนาให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่เป็นอารยะ อีกทั้งคนลงเลือกตั้งควรให้ความรู้กับประชาชนจะเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตามการเกิดวิกฤตในขณะนี้ก็มีเรื่องดีที่เกิดขึ้นคือประชาชนตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้น และเราควรยกระดับการตื่นตัวของประชาชนไปสู่การพัฒนานโยบายต่าง ๆ ด้วย
ผู้สื่อข่าวถามว่า การคืนการเลือกตั้งให้อปท.ถือเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ นพ.ประเวศ กล่าวว่า ควรจะเป็น เรียกว่าเป็นกระบวนการแบบสำเร็จรูปวันนี้ พรุ่งนี้ เป็นกระบวนการที่จะทำงานร่วมกันน่าจะดีกว่า มาคุยกันปรึกษากันว่าการเลือกตั้งอย่างไรถึงจะเป็นสิ่งที่ดี
เมื่อถามว่า การเมืองท้องถิ่นควรจะเป็นอิสระจากส่วนกลางหรือไม่นั้น นพ.ประเวศ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่พูดยาก แต่ความเป็นจริงควรเป็นเช่นนั้น แต่มันเป็นเรื่องที่หวนกลับไม่ได้ หมุนกลับไม่ได้ มันเป็นสัจจะที่ต้องมี เป็นเรื่องที่พูดยาก
ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อเสนอที่จะนำไปสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) นพ.ประเวศ กล่าวว่า ตนได้เสนอให้อปท.ทราบว่าควรมีสมัชชาองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่อไป และรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่ควรบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย โดยให้นายกฯ และครม.เข้าร่วมการประชุมกับสมัชชาฯ เพื่อรับทราบนโยบายแล้วนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ส่วนข้อเสนอของตนในอดีต สปช.สามารถหยิบไปทำได้ และการปฏิรูปประชาชนทั่วประเทศควรมีส่วนร่วมไม่ใช่มีแต่สปช.เท่านั้น เพราะมันจะคับแคบไป ทั้งนี้หากมีกระบวนการประชาชน ทุกภาคส่วนเคลื่อนไหวในการปฏิรูปมีอะไรก็เชื่อมโยงกับสปช.จะช่วยป้องกันความผิดพลาดได้ ส่วนจะเข้าร่วมเป็นสปช.หรือไม่นั้น ตนขอปฏิเสธเพราะอายุมากแล้ว