ทหาร ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ได้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่พลเรือน ตำรวจ ในพื้นที่จ.สุรินทร์ ได้ร่วมกันกวาดล้าง จับกุมอาวุธสงครามและอาวุธปืนที่ผิดกฎหมาย ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จากผลการปฏิบัติงานร่วมกันของทุกฝ่าย สามารถตรวจยึดได้ คือ อำเภอสังขะ อำเภอพนมดงรัก อำเภอศรีณรงค์ และ อำเภอกาบเชิง รวม 13 รายการ ประกอบด้วย สิ่งเทียมอาวุธปืนประเภทบีบีกัน จำนวน 1 กระบอก , กระเป๋าบรรจุปืน จำนวน 1 ใบ , ลูกระเบิดขว้าง จำนวน 3 ลูก , ปืนแก็ป จำนวน 20 กระบอก , ลูกจรวดอาร์พีจี จำนวน 2 ลูก ,