เอกสารจากสำนักงานเขตและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งถึงประชาชนผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน บ้าน อาคาร และคอนโดฯ กำหนดระยะเวลาให้เพียง 15 วัน ทำให้เกิดความโกลาหลอลหม่านไปทั่ว ความพร้อมของหน่วยงานรัฐก็ดูจะไม่มากพอ ขณะที่ฐานข้อมูลงบางส่วนก็ยังไม่อัพเดทเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดสารพัดปัญหาตามมา"ล่าความจริง" ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศที่หลายสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร พบว่าเต็มไปด้วยความปั่นป่วน วุ่นวาย ประชาชนทะลักไปติดต่อและใช้บริการจำนวนมาก หลายสำนักงานเขตมีคิวถึง 500 คิวในแต่ละวัน ปัญหาหลักๆ ที่พบก็เช่น


- เอกสารแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน บ้าน อาคาร และห้องชุด ยืนยันกลับมายังสำนักงานเขตภายใน 15 วัน / ประชาชนไม่ทราบว่าระยะเวลา 15 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันไหน


- ความไม่พร้อมของทางราชการ ทั้งการเตรียมกำลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรับบริการจากประชาชนจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหารอคิวนาน เสียงานเสียการ หลายคนต้องลางานมา


- ข้อมูลการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ไม่อัพเดท ทำให้มีการโต้แย้งข้อมูล ทำให้เสียเวลาหนักขึ้น


- ความไม่ชัดเจนของการประเมินภาษีตามอัตราเพดานที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดความวิตกกังวลจากประชาชนว่าจะกลายเป็นการเพิ่มภาระในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีในขณะนี้