เบรค 5 : 07.52 07.53 น.คุยข่าว แจงสิทธิประโยชน์ "บอร์ดการบินไทย" ยุคนี้ไม่อู้ฟู้