09.45 10.00 น.สดจาก เชียงคาน จ.เลย "แก่งคุดคู้ น้ำโขงแห้ง กระทบเรือนำเที่ยว" โดย อโนทัย สกุลทองคุยข่าว   กทท.เพิกถอนใบอนุญาตอีแอลซีทัวร์แล้ว