เบรค 3 : 06.50-07.00 น.ชี้ชัดอากาศและพิบัติภัย   โดย อิทธิพัทธ์ ปิ่นระโรจน์       - พายุฤดูร้อนถล่มศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟพังราบ- ยักษ์เขียว ถึงแม่สาย เร่งดูดฝุ่นพิษ ชายแดน- อุณหภูมิภาคเหนือ ลำปางทะลุ 42 องศา- เตือน ร้อนจัด พายุฝน 13-17 เม.ย.62