นี่คือเอกสารสรุปข่าวผลประชุม กกต.ในวันนี้ ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับการเสนอแคนดิเดตนายกฯของพรรคไทยรักษาชาติ ภายหลังการประชุม กกต.ไม่มีแถลงข่าว แต่ได้ออกเป็นเอกสารข่าวจาก กกต. สรุปว่า ที่ประชุมวันนี้เห็นชอบให้มีประกาศ กกต.เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืงอจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี หรือ "แคนดิเดตนายกฯ" ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ โดยมีทั้งหมด 45 พรรค 69 รายชื่อ ไม่รวมพระนาม "ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี" ที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอ