ในยุคปัจจุบันความผันผวนของราคาพลังงาน และกระแสความตื่นตัวด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ทางภาครัฐและเอกชนต่างตื่นตัวมากขึ้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งยังมองไกลถึงอนาคต