ร้องปัญหาร้านค้าศูนย์ราชการ

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ในอาคารรัฐประศาสนภักดี เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการจัดการพื้นที่ร้านค้า ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายละเอียดเรื่องนี้ ติดตามจากคุณอนุพรรณ จันทนะ

กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า อาคารบี ศูนย์ราชการ ออกมาเรียกร้องผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังได้รับผลกระทบ ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ ผู้ให้เช่าสถานที่ขายของ ได้ปล่อยให้มีการจัดนิทรรศการขายสินค้า บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ซ้ำกับผู้ประกอบการที่เช่าสถานที่ขายของประจำ ส่งผลให้ขายสินค้าได้น้อยลง
ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ประสพศิริ เหล่าวานิช เล่าให้ฟังว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2558 เริ่มได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากมีการปล่อยให้จัดนิทรรศการ หรือ ขายสินค้าต่างๆ เฉลี่ย 3 สัปดาห์ต่อเดือน จากเดิมจัดประมาณ 1 สัปดาห์ต่อเดือน ส่งผลให้ยอดขายของผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้า ตกลงอย่างเห็นได้ชัด
คุณประสพศิริ ยังได้บอกว่า จุดประสงค์ของลานอเนกประสงค์ มีไว้สำหรับให้หน่วยงานราชการ นำสินค้าโอท็อปมาจัดแสดงสินค้า แต่ช่วงหลังพบว่า เป็นเอกชนรายเดียวกันเข้ามาขายสินค้าอย่างต่อเนื่องเมื่อลองไปสำรวจร้านค้าที่ได้รับผลกระทบ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะซื้อของตามงานนิทรรศการต่างๆที่มีการลดราคาสินค้า จึงทำให้ร้านประจำเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัด
ทางกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ได้ยื่นหนังสือไปยังบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เพื่อให้ลดการจัดงานให้น้อยลง แต่ได้รับคำตอบว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องหารายได้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หลังจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ก็ได้แต่หวังว่า จะมีการตั้งโต๊ะเจรจาให้เกิดแนวทางการแก้ไขร่วมกันอย่างชัดเจนต่อไป