svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"สศช." เผยจีดีพี ไตรมาส 2 โต 3.5%

15 สิงหาคม 2559
1.4 k

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยจีดีพีไตรมาส 2 โตร้อยละ 3.5 จากการบริโภค และภาคการเกษตรดีขึ้น คาดทั้งปีโตร้อยละ 3-3.5

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ปรเมธี วิมลศิริ เปิดเผยว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพี ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.5 หลังตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวปรับตัวดีขึ้นทั้ง การใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุน ผลผลิตภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว ส่วนการส่งออกยังลดลงร้อยละ 3.1
สำหรับตัวเลขจีดีพีทั้งปียังคงประมาณการเดิมเอาไว้ที่ร้อยละ 3-3.5 โดยมีแนวโน้มไปในทิศทางสูง คือร้อยละ 3.3-3.5 ซึ่งเชื่อว่าจะปรับตัวดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน เพราะช่วงครึ่งปีหลังมีปัจจัยบวกหลายอย่าง ทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการปรับขึ้นของรายได้ครัวเรือน ขณะที่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก น่าจะไม่ส่งผลกระทบมาก แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

"สศช." เผยจีดีพี ไตรมาส 2 โต 3.5%


ส่วนปัจจัยทางด้านการเมือง เชื่อว่าหลังผ่านพ้นการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญแล้วสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากขึ้น และคงเป็นไปตามโรดแม็ปของรัฐบาลที่ตั้งไว้ ขณะที่กรณีการวางระเบิดหลายแห่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เชื่อว่าในภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย และจะเป็นเพียงผลกระทบระยะสั้น ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงได้มีการดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด