จ่อปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง

โคราชจ่อปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ และสร้างความรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด

18 มิถุนายน 2564 นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 12 ราย ทั้งหมดมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและสัมผัสกับผู้ป่วย อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.โนนสูง 3 ราย อ.สูงเนิน 3 ราย อ.พิมาย 1 ราย และ อ.แก้งสนามนาง 1 ราย รวมยอดสะสม 1,016 ราย รักษาหาย 916 ราย ยังรักษาอยู่ 81 ราย และเสียชีวิต 13 ราย 

จ่อปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง
จากการสอบสวนระบาดวิทยาผู้ป่วยรายที่ 1,003 หญิงอายุ 55 ปี บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง ไทม์ไลน์ช่วงวันที่ 5-8 มิ.ย. ที่ผ่านมา ได้มีญาติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง กรุงเทพมหานคร มาพักอาศัยอยู่ด้วย วันที่ 15 มิ.ย. ผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอจึงเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลโนนสูง วันที่ 16 มิ.ย. ผลยืนยันติดเชื้อ ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันประวัติการติดเชื้อซึ่งต้องรอผลตรวจญาติที่ กทม. จึงจะระบุต้นตอการแพร่ระบาดได้ ต่อมาได้นำกลุ่มเสี่ยงสูงทั้งเครือญาติและกลุ่มที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันมาตรวจหาเชื้อ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ประกอบด้วยรายที่ 1,013 หญิงอายุ 35 ปี รายที่ 1,014 หญิงอายุ 65 ปี และรายที่ 1,015 เด็กหญิงอายุ 3 ปี มีความเชื่อมโยงในฐานะบุคคลในครอบครัว จึงได้เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำจำนวนมาก เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดให้เบ็ดเสร็จ

จ่อปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง


ต่อมา เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) มะรุม ต.พลสงคราม อ.โนนสูง พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง พร้อมนายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) พลสงคราม เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข อ.โนนสูง และ รพ.โนนสูง ประชุมหารือเพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันแลควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสะสม 4 ราย และมีแนวโน้มขยายวงลุกลามอย่างต่อเนื่องพันจ่าโททวี นายอำเภอโนนสูง เปิดเผยว่า พฤติกรรมของชาวบ้านดอนแฝกพัฒนามีมนุษย์สัมพันธ์ค่อนข้างดีและมีกิจกรรมทางสังคมที่สนิทสนมคุ้นเคยเป็นพิเศษประกอบกับผู้ป่วยรายที่ 1,015 เด็กหญิงอายุ 3 ปี ผู้ปกครองได้นำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพื้นที่ ต.พลสงคราม กระบวนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จึงเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขอปิดบ้านดอนแฝก หมู่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 เป็นเวลา 14 วัน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพและสร้างความรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดรวมทั้งให้กำลังใจชาวบ้านจำนวน 220 ครัวเรือน ที่ต้องถูกกักตัวซึ่งอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน

จ่อปิด 2 หมู่บ้าน สกัดคลัสเตอร์ครอบครัว ต.พลสงคราม อ.โนนสูง