ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,058 ราย เสียชีวิต 22 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,094 ราย

ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 รวม 3,058 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,599 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 459 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,094 ราย ผู้ป่วยสะสม 181,919 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 22 ราย

ศบค.เผยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 3,058 ราย เสียชีวิต 22 ราย หายป่วยกลับบ้าน 4,094 ราย