svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

เปิดทัวร์แปลงกัญชง 3 สายพันธุ์ แห่งแรกในอีสาน

03 เมษายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มข. เปิดทัวร์แปลงปลูกกัญชง 3 สายพันธุ์แห่งแรกในภาคอีสาน พัฒนาเป็นงานวิจัยหนุนให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ตลาดมีความต้องการสูง พร้อมโชว์งานวิจัยจากพืชกัญชง กัญชา เป็นยารักษาโรค

3 เมษายน 2564  สถาบันวิจัยแคนนาบิสครบศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเสวนาวิชาการร่วมคิดร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย  โดยในงานจัดกิจกรรมลงแปลงปลูกกัญชง ที่หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์  และการเสวนาวิชาการร่วมฝันปลุกปั้นกัญชงไทย   พร้อมกันนี้  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตัดริบบิ้น  เปิดแปลงปลูกต้นกัญชง ตามโครงการประเมินและพัฒนาสายพันธุ์กัญชงเพื่อการแพทย์ และอุตสาหกรรม  ที่ปลูกขึ้นตามแผนการปลูกกัญชงลงแปลง ระยะที่ 1    

เปิดทัวร์แปลงกัญชง  3 สายพันธุ์ แห่งแรกในอีสาน


เปิดทัวร์แปลงกัญชง  3 สายพันธุ์ แห่งแรกในอีสาน
รศ.นพ.ชาญชัย   กล่าวว่า  ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับหนังสืออนุญาตผลิต ปลูกกัญชง ตามหนังสือสำคัญที่ 19/2563 สามารถปลูก เก็บเกี่ยว แปรสภาพได้อย่างถูกกฎหมาย  นักวิจัย มข. โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดพื้นที่ทดลองปลูกกัญชง โดยใช้เมล็ดพันธุ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ราบสูง (องค์กรมหาชน) 3 สายพันธุ์  คือ  สายพันธุ์ อาร์พีเอฟ 1   อาร์พีเอฟ 3 และ อาร์พีเอฟ 4   โดยสายพันธุ์ อาร์พีเอฟ 1 และ 3 นั้น ใช้สายพันธุ์ละ 2 กิโลกรัม  สายพันธุ์ อาร์พีเอฟ  4 ทดลองปลูก 50 เมล็ด  นักวิจัยได้เพาะพันธุ์จากเมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2563 กว่า 700 ต้น ครบกำหนดย้ายลงแปลง ซึ่งต้นกัญชงทั้งหมดใช้เวลา120-150 วัน จะผลิตดอก เมื่อครบกำหนดเก็บเกี่ยวดอกเพื่อนำไปวิจัย ประเมิน และพัฒนาสายพันธุ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์"กิจกรรมวันนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแปลงกัญชง  มหาวิทยาลัยขอนแก่นถือเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในภาคอีสาน โดยมีการวางระบบให้ครบวงจร ทั้งการปลูก  การครอบครอง การสกัด และการทดลอง  ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง   แปลงทดลองปลูกทั้งกัญชงและกัญชา  ได้เปิดแปลงให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมได้ตลอดทั้งวัน  นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมคิด ร่วมฝัน ปลุกปั้น กัญชงไทย มีบูธนิทรรศการให้ความรู้และบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชงและกัญชา  ซึ่งแปลงปลูกนี้จะได้เก็บรวบรวมสายพันธุ์ที่เป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพาะปลูกให้เป็นพืชเศรษฐกิจ  รวมทั้งร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพาะปลูก ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด" รศ.นพ.ชาญชัย   กล่าว

เปิดทัวร์แปลงกัญชง  3 สายพันธุ์ แห่งแรกในอีสาน

 

เปิดทัวร์แปลงกัญชง  3 สายพันธุ์ แห่งแรกในอีสาน

กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 5 เมษายน 2564  โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมแปลงกัญชงตลอดทั้งวัน   ด้านในมีบูธนิทรรศการให้ความรู้และบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชา เช่น คุกกี้กัญชง ชากัญชง  เม็ดอมใต้ลิ้นกัญชา แผ่นแปะสารสกัดกัญชา  ยาเหน็บทวารหนักสารสกัดกัญชา  และน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น เป็นต้น  นอกจากนี้มีการเสวนาวิชาการประเด็นเทคนิคและระบบการปลูก โดยนายวินัย สมประสงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช จากกรมวิชาการเกษตร  และผศ.ดร.ชานนท์  ลาภจิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูก มหาวิทยาลัยขอนแก่น   การขับเคลื่อนนโยบายด้านกฏหมายในการนำกัญชงมาใช้เป็นพืชเศรษฐกิจ และการยื่นขออนุญาต  การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

logoline