ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คนที่ไม่ผ่านคัดกรอง โครงการ "เราชนะ" ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งถึง 8 มี.ค.นี้ !!

133 4
คนที่ไม่ผ่านคัดกรอง โครงการ เราชนะ ขอยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งถึง 8 มี.ค.นี้ !!

เปิดเหตุผลสำคัญ ไม่ผ่านคัดกรองโครงการ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บาท หากไม่เห็นด้วย ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้ง ถึง 8 มี.ค.64 นี้ .

สำหรับรายงานความคืบหน้าในการประกาศผล การคัดกรองคุณสมบัติของประชาชนทั่วไปทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่เปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 จากข้อมูลล่าสุด มีประชาชนลงทะเบียนแล้วประมาณ 10 ล้านคน โดยมีประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวนมากกว่า 5.77 ล้านคน 

หากรวม ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของ แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" (กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ)ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนกดยืนยันรับสิทธิ์โครงการเราชนะแล้วจะมีประชาชนที่ได้รับวงเงินสิทธิ์ทั้งสิ้นจำนวนมากกว่า 27 ล้านคน

สำหรับกลุ่มประชาชน ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯและกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สามารถเริ่มตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งจะมีการทยอยประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติตามลำดับ

โดยประชาชนทั้ง 2 กลุ่มในข้างต้น ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและจะได้รับวงเงินสิทธิ์เป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี จนครบวงเงินสิทธิ์ของโครงการนี้  ทั้งนี้ ประชาชนที่ตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่า "ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ" สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 8 ก.พ. 2564 จนถึงวันที่ 8 มี.ค. 2564 เท่านั้น และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน 

 สำหรับเหตุผลที่ทำให้ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติมีดังนี้        เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33        เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ        เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)        เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2563)

สำหรับกลุ่มประชาชน ที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้ว แต่ได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนสถานะ "ลงทะเบียนไม่สำเร็จ" ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนเลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด สามารถลงทะเบียนใหม่ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ทันที หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือนจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  


เรื่องโดย ธีระวัฒน์ ประกอบบุญ | ภาพโดย REUTERS
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend