ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

ฟื้นฟู"หนองปลาหมอ"บรรเทาภัยแล้ง

41 0
ฟื้นฟูหนองปลาหมอบรรเทาภัยแล้ง

สุโขทัย - "วราวุธ ศิลปอาชา"ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เผยสามารถเก็บกักน้ำได้รวม 3.5 ล้าน ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำแก้มลิงที่สำคัญ บรรเทาอุทกภัย-แล้ง

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ช่วยรักษาระบบนิเวศของแหล่งน้ำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงบรรเทาปัญหาอุทกภัยและน้ำแล้งในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายของชุมชน


สำหรับหนองปลาหมอเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติของ ต.ย่านยาว มีพื้นที่ประมาณ 380 ไร่ เดิมมีสภาพตื้นเขิน ในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บริเวณโดยรอบหนองปลาหมอ ในฤดูแล้งปริมาณน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำได้บูรณาการร่วมกับกรมชลประทานเข้าดำเนินการปรับปรุงฟื้นฟูเพื่อเพิ่มความจุกักเก็บจนสามารถเก็บกักน้ำได้รวมทั้งหมด 3.5 ล้าน ลบ.ม. จนเป็นแหล่งน้ำแก้มลิงที่สำคัญ

โดยรองรับน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่า ลดปัญหาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สร้างประโยชน์ให้ประชาชนกว่า 197 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่การเพาะปลูกและการเกษตรกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ได้วางแผนโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตเพื่อประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากยิ่งขึ้น

เรื่องโดย พิเชฐ เนตรบุตร | ภาพโดย พิเชฐ เนตรบุตร
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend