ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์ดันสินค้า 'ของดีทั่วไทย'คาดเงินสะพัด 100 ล้าน

125 0

กระทรวงพาณิชย์จัดงานของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1 ต่อยอดภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน ของดีทั่วไทย ครั้งที่ 1 Thailands Fineness ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์โอทอปซีเล็คท์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งด้านการตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ การต่อยอดพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชนนวัตกรรมใหม่ การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการและพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนาชุมชนผลิตภัณฑ์ของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสทางการค้า และเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์โอทอปเข้าสู่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า 100 ล้านบาท

งานของดีทั่วไทยมีผลิตภัณฑ์โอทอป ซีเล็คท์ ที่ได้รับการคัดสรรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 10,000 รายการ โดยมีคูหาของผู้ประกอบการโอทอป ซีเล็คท์จากทั่วประเทศ และผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์มาออกร้านรวมกันกว่า 556 คูหา ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก และ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 

รวมถึงสินค้าที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมต่างๆของกระทรวงพาณิชย์ได้แก่ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) สินค้าที่ใช้ประโยชน์จาก FTA สินค้าออร์แกนิก สินค้าฮาลาล (HALAL) และสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมเข้าจำหน่าย ณ ร้านค้า OTOP ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต รวมถึง ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาสู่ช่องทางออนไลน์ และผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club รวมถึงโซน Health & Spa Business Matching และ Start up เป็นต้น โดยจัดขึ้นถึงวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ณ ฮอลล์ 7 - 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยภายในงานสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง และโครงการช้อปดีมีคืนได้อีกด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์