ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

คณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่ปัตตานีฟังความเห็นปชช.เพื่อแก้ไขปัญหา

104 3
คณะพูดคุยสันติสุขลงพื้นที่ปัตตานีฟังความเห็นปชช.เพื่อแก้ไขปัญหา

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ปัตตานี รับฟังปัญหาจากชาวบ้านรวมถึงส่วนราชการ พร้อมเก็บข้อมูล เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชน .

27 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอเรียกร้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพูดคุย

โดย พล.ท.เกรียงไกร กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกับคณะประสานงานระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ที่ได้ก่อตั้งจำนวนประมาณ 160 กว่าคน ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ได้มีการระดมความคิดเห็นในเรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอไปยังคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข รวมถึงจากการพบปะประชาชนในหลายโอกาส ในส่วนของความเห็นต่างของประชาชน ที่นำเสนอ รวบรวมโดยคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

อย่างไรก็ตาม ซึ่งมีข้อเสนอต่างๆหลายด้าน ประกอบด้วย เรื่องของการเมืองการปกครอง ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม โดยข้อเสนอเหล่านี้ มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้งสองฝ่าย เพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลายประเด็นที่มีความเห็นตรงกัน ทางรัฐบาลได้มีการดำเนินการเสร็จไปแล้ว เช่น การแต่งตั้งดะโต๊ะยุติธรรม การจัดการเรื่องกฎหมายมรดกของศาสนาอิสลาม ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการมาแล้ว ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ อยู่ในระหว่างคณะกรรมการพูดคุยเพื่อสันติสุขได้ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend