ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ป.ป.ท.ถกแผนป้องกันทุจริตในภาครัฐ

153 5
ป.ป.ท.ถกแผนป้องกันทุจริตในภาครัฐ

อนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดการประชุมแผนส่งเสริม ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยใสสะอาด ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมตั้ง 2 คณะทำงาน เสริมทัพเพิ่มความแข็งแกร่ง หนุนการขับเคลื่อนเต็มสูบ และวางกรอบการดำเนินงานระดับเข้มข้น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมฯพร้อมด้วย พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ในฐานะอนุกรรมการ 

นอกจากนี้ ยังมีคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมบัญชีกลาง สำนักงาน ป.ป.ช. และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 28 สำนักงาน ป.ป.ท. อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ภายใต้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องกันฯ จำนวน 2 คณะ ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการสื่อสารการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และ 2.คณะทำงานด้านการกำกับติดตามหลักสูตรของหน่วยงาน 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานดังกล่าว รวมทั้งรูปแบบกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ อาทิ โครงการขับเคลื่อนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตร 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และโครงการปลูกจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เป็นต้น

เรื่องโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์ | ภาพโดย อนุรักษ์ เพ็ญสวัสดิ์
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend