ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ศาลสั่งจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน-ห้ามหักเข้ามหาวิทยาลัย

36.82K 256
ศาลสั่งจ่ายเงินเดือนเต็มจำนวน-ห้ามหักเข้ามหาวิทยาลัย

มีข่าวดีในแวดวงอุดมศึกษา เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้อาจารย์ซึ่งมีสถานะเป็น "พนักงานมหาวิทยาลัย" ชนะคดีที่ยื่นฟ้องสถาบันต้นสังกัดว่าหักเงินเดือนไปจัดสวัสดิการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และตนเองไม่ได้ยินยอม

ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาคดีที่ อาจารย์จอห์นนพดล วศินสุนทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน (อาจารย์) ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หลังจากถูกมหาวิทยาลัยหักเงินเดือนไปทุกเดือน ทำให้ไม่ได้รับเงินเดือนเต็มตามอัตราที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งก็คืออัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการในสายผู้สอน 1.7 เท่า

โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จ่ายเงินเดือนเต็มตามอัตรามติ ครม. พร้อมคืนเงินทั้งหมดที่หักไป รวมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีย้อนหลังด้วย


ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย หรือ ทปสท. กล่าวว่า คดีนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่ศาลตัดสินให้พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายชนะ และพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง ขณะนี้ถือว่าคดีถึงที่สุดแล้ว ทางกระทรวงอุดมศึกษาฯน่าจะวางบรรทัดฐานได้แล้วว่ามหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเต็มจำนวนตามอัตราที่มติ ครม.กำหนด คือ มากกว่าข้าราชการ 1.7 เท่าในสายผู้สอน และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน

แม้มหาวิทยาลัยจะอ้างว่าได้หักเงินไป "0.2 เท่า" เพื่อไปจัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัย แต่ศาลชี้ชัดว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีอำนาจหรือกฎหมายใดรองรับ อีกทั้งการจัดสวัสดิการก็ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน ทำให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด

ที่ผ่านมามีคณาจารย์ของหลายมหาวิทยาลัยยื่นฟ้องลักษณะเดียวกันนี้ และชนะคดีมาแล้วในศาลปกครองกลาง เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่คดีของ อาจารย์จอห์นพดล ที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถือเป็นคดีแรกที่ชนะในศาลปกครองสูงสุด และคดีถือเป็นที่สุด มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลทันที

สำหรับตำแหน่ง "พนักงานมหาวิทยาลัย" หรือ พม. เปิดขึ้นมาทดแทนตำแหน่ง "ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา" เพื่อลดการบรรจุข้าราชการลง ตามนโยบาย "คุมกำเนิดข้าราชการ" ตั้งแต่ปี 2542 และมีมติครม.กำหนดให้กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมีอัตราเงินเดือนมากกว่าข้าราชการ 1.7 เท่าในสายผู้สอนหรืออาจารย์ และ 1.5 เท่าในสายสนับสนุน เพราะไม่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญเหมือนข้าราชการ แต่ตลอด 21 ปีที่ผ่านมา พนักงานมหาวิทยาลัยถูกหักเงินลักษณะนี้กันทุกคน คิดเป็นตัวเงินเฉลี่ย 4,000-7,000 บาท ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ

เรื่องโดย ปกรณ์ พึ่งเนตร | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend