"พรรคพลังประชารัฐ" มีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายกฯ อบจ. ในนามพรรคเว้นมีเหตุจำเป็น ห่วงติดข้อจำกัด ม. 34 พ.ร.บ. เลือกตั้งสภาท้องถิ่นฯ

28 ตุลาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) พรรคพลังประชารัฐ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเป็นประธาน ได้มีการพิจารณาเรื่องของการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และนายกฯ อบจ. โดยที่ประชุมมีมติ ไม่ส่งผู้สมัครลงในนามพรรคพลังประชารัฐ เนื่องจากมีความกังวลว่าจะสุ่มเสี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา 34 ของ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ที่ระบุว่า ในกรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐกระทำใด ๆ โดยมิชอบ ด้วยหน้าที่และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครใด
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายมีอำนาจสั่งให้ยุติหรือระงับการกระทำนั้นได้ ให้กรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทำตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำนั้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
        

"พปชร." มีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ. ในนามพรรค

"พปชร." มีมติไม่ส่งผู้สมัคร อบจ. ในนามพรรค

ขณะที่นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะโฆษกพรรค เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค วันนี้ มีมติ ไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น  และจะนำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562  มาตรา 34 ที่ระบุว่าข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ กระทำการใดใดโดยมิชอบ ด้วยหน้าที่ และอำนาจอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้สมัครใด หรือดำเนินการใดใด ที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษ แก่ผู้สมัครใด ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ยุติ หรือระงับการกระทำนั้นได้ นั้น ทางพรรคได้หารือกันแล้วพบว่าตามบทกฎหมาย ทำให้อาจจะมีข้อจำกัดในการส่งผู้สมัครสนามท้องถิ่นในนามของพรรค