"ชวน"ย้ำอภิปรายสมัยวิสามัญ ต้องสร้างสรรค์-มีวุฒิภาวะหาทางออกชาติ

"ชวน หลีกภัย" ย้ำเปิดประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ต้องอภิปรายให้อยู่ในกรอบตามมาตรา 165 อย่างสร้างสรรค์และมีวุฒิภาวะ รวมถึงหาทางออกให้กับประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยต่อประชาชน รับยังไม่มีการพูดถึงเนื้อหา หากถกเรื่องปฏิรูปสถาบันฯ แต่หารือต้องเป็นไปตามที่รัฐบาลเสนอ

22 ตุลาคม 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วม 4 ฝ่าย ว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาไม่ได้มีการตกลงในเนื้อหา เพราะไม่ใช่ญัตติไม่ไว้วางใจ แต่เป็นเรื่องของการขอความคิดเห็น ซึ่งทุกฝ่ายต้องมีวุฒิภาวะในการอภิปรายที่สร้างสรรค์ เพื่อหาทางออกให้ประเทศ และสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยให้กับประชาชน

ส่วนจะต้องมีการประชุมลับหรือไม่ หากมีการหยิบยกประเด็นปฏิรูปสถาบันฯ ขึ้นมา นายชวน กล่าวว่า วันนี้ (22ต.ค) ยังไม่มีการพูดถึงเนื้อหา แต่การอภิปรายจะต้องเป็นไปตามมาตรา 165 ตามที่รัฐบาลเสนอมา