"ศรีสุวรรณ จรรยา" เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ฝากถึงอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ม.39 ทั้ง 1,118 ราย ที่ฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลั่น เดี๋ยวเจอกัน!

โดย"ศรีสุวรรณ จรรยา" ได้ระบุข้อความไว้ดังนี้....

"ศรีสุวรรณ" จ่อเอาเรื่องอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 1,118 ราย


บังอาจฝ่าฝืน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.6 พ.ศ.2562 ประกอบวินัยและจรรยาบรรณบุคลากรข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...เดี๋ยวเจอกัน

"ศรีสุวรรณ" จ่อเอาเรื่องอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 1,118 ราย