ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เคาะ 20 ธ.ค.เลือกตั้งสมาชิก-นายกอบจ.

565 22
เคาะ 20 ธ.ค.เลือกตั้งสมาชิก-นายกอบจ.

กกต.มีมติเห็นชอบ 20 ธ.ค.นี้ เป็นวันเลือกตั้งสมาชิก-นายกอบจ. เปิดรับสมัคร 2-6 พ.ย.นี้ โดยกกต.จะออกประกาศวันที่ 26ต.ค.นี้ .

12 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารชี้แจงการเลือกตั้งสมาชิก-นายกอบจโดยระบุว่า หลังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งต่อสำนักงาน กกต.ว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 ต.ค.มีมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ที่ประชุม กกต.ได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ และมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยในวันจันทร์ที่ 26 ต.ค.จะเป็นวันที่ กกต.ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ส่วนการรับสมัครในวันที่ 2 - 6 พ.ย.และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.

ทั้งนี้ การที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายกอบจ.ในวันที่ 26 ต.ค.นั้น เนื่องจากต้องมีระยะเวลาในการปรับปรุงรายชื่อ กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน เพราะมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ทำให้กระทบต่อรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาเข้ามาเป็น กกต.ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการปรับปรุงรายชื่อเพื่อเสนอ กกต.กลาง พิจารณาแต่งตั้งให้แล้วเสร็จก่อน ที่ กกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งดังกล่าวได้ ประกอบกับสำนักงาน กกต.จะจัดให้มีการจัดประชุมชี้แจงแก่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงและซักซ้อมการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งที่ กกต.ให้ความเห็นชอบแล้ว ในระหว่างวันที่ 20 - 21 ต.ค.

อย่างไรก็ตาม เมื่อ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายกอบจ.แล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบจ.ซึ่งประกาศดังกล่าวฯ ต้องกำหนดวันเลือกตั้งให้อยู่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ 26 ต.ค.ที่ กกต.ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายกอบจ.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend