ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"เสมอภาค"เคาะ"ลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์"นั่งหัวหน้าพรรค

7.67K 27
เสมอภาคเคาะลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์นั่งหัวหน้าพรรค

"พรรคเสมอภาค" จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งเลือก "ลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์" นั่งหัวหน้า ขณะที่ "นิติธร สีเขียว" เป็นเลขาฯ เน้นนโยบาย 11 ด้าน ทำการเมืองโปร่งใส เพื่อให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ

(27 กันยายน 2563)พรรคเสมอภาค (สมภ.) ได้จัดประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคณห้องประชุมอัลตร้า อารีน่า ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าโชว์ ดีซี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งมีวาระเพื่อเลือกหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค เหรัญญิกพรรค นายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆของพรรค

โดยนโยบายของพรรคมีทั้งหมด 11 ด้าน อาทิ ด้านการเมืองเน้นการเมืองโปร่งใส ไร้การทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสตรี ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สนับสนุนให้มีการจัดเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ขณะที่ด้านกฎหมาย สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ร่วมจัดตั้งพรรคมีมติให้ นางลัดดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นหัวหน้าพรรคเสมอภาค นายนิติธร สีเขียว เป็นเลขาธิการพรรค น.ส.ชริตา พลพานิชย์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายณัฐพล ปัญญากอง เป็นนายทะเบียนพรรค และกรรมการบริหารอื่นๆของพรรคจำนวน 15 คน

โดยนางลัดดาวัลลิ์ กล่าวว่า จากนี้จะมีการตั้งรองหัวหน้าพรรค หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ตรวจเอกสารสมบูรณ์และรับรองพรรคเสมอภาคเรียบร้อยแล้ว จะสร้างพรรคของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ในการบริหารจัดการ มีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เงา และแต่ละเขตเลือกตั้งมีครม.เงา เพื่อให้ใกล้ชิดประชาชน

"เราต้อนรับผู้มีอุดมการณ์ที่จะทำให้พรรคเจริญก้าวหน้า อุดมการณ์ของพรรคเราอยากเห็นความเจริญของบ้านเมือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของพรรคได้ อย่าเป็นแค่เอกสาร ดังนั้นในการบริหารงานของกก.บห.พรรค เรายึดมั่นความเสมอภาคในพรรค เพราะทุกคนมาด้วยอุดมการณ์เพื่อส่วนรวมไม่ใช่เพื่อนส่วนตัว สร้างการเมืองโดยปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง และพรรคจะไม่เล่นการเมือง แต่จะทำการเมืองอย่างโปร่งใส" นางลัดดาวัลลิ์ กล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์