svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

มติศาลรธน. "สิระ" รอด "คดีกร่างภูเก็ต" ไม่พ้นสภาพ ส.ส.

01 กรกฎาคม 2563
2.6 k

มติศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก "สิระ เจนจาคะ" รอด "คดีกร่างภูเก็ต" ไม่ทำให้หลุดจากเก้าอี้ ส.ส. กรณีแสดงพฤติกรรมข่มขู่เจ้าหน้าที่ระหว่างลงพื่นที่จังหวัดภูเก็ต

(1 กรกฎาคม 2563) ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัย คดี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ กรณีใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็น ส.ส.กระทำการก้าวก่าย แทรกแซงการทำหน้าที่ของข้าราชการ ในระหว่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าที่จังหวัดภูเก็ต

โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีมติว่า นายสิระ พฤติกรรมของนายสิระ ไม่ถือเป็นการใช้อำนาจแทรกแซง เพื่อประโยชน์ของตนเองในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มติดังกล่าว ทำให้นายสิระ ยังคงได้เป็นส.ส.ต่อไป โดยไม่หลุดจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของนายสิระ เจนจาคะ เป็นเพียงให้เจ้าหน้าที่รัฐ ทำตามกฎหมายกำหนด ส่วนการแสดงออกคงเป็นเพียงการไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของตำรวจในพื้นที่เท่านั้น

ส่วนการพูดกับนายกเทศมนตรีตำบลกระรนนั้น เป็นเพียงการสอบถามข้อมูลและรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ดังนั้น จึงยังฟังไม่ได้ว่า ใช้สถานะหรือตำแหน่ง ส.ส.ก้าวก่ายแทรกแซง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 185(1)

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมและการใช้ท่าทางของนายสิระ หากบุคคลใดเห็นว่าไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสม ของ ส.ส.สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายว่าด้วยจริยธรรม ส.ส. และมาตรฐานทางจริยธรรม อาศัยเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าสมาชิกกภาพของนายสิระ ไม่สิ้นสุดลง

มติศาลรธน. "สิระ" รอด "คดีกร่างภูเก็ต" ไม่พ้นสภาพ ส.ส.

มติศาลรธน. "สิระ" รอด "คดีกร่างภูเก็ต" ไม่พ้นสภาพ ส.ส.
อย่างไรก็ตามภายหลังที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมา นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยอย่างเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ยังเตรียมฟ้องเอาผิด ส.ส.ฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อในคำร้อง ตาม ม.157 
"ฝ่ายกฎหมายของผมกำลังตรวจสอบคำร้องดังกล่าวหากเห็นว่าข้อความอันเป็นเท็จในคำร้องมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้งหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่มิชอบ เป็นความผิดตามกฎหมาย ผมจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้นตามสิทธิทางกฎหมายที่ผมมีอยู่ต่อไป" นายสิระ กล่าว