"หมอยง" ย้ำ ไทย "การ์ดอย่าตก"

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า แนวโน้มตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังสูง ย้ำ ทุกคน "การ์ดอย่าตก" ต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก Yong Poovorawan ระบุว่า
การระบาดของ โรคโควิด-19 ทั่วโลกจะเห็นว่ามีการรายงานผู้ป่วยครบ 1 ล้านคน เมื่อวันที่ 4 เมษายน และอีก 1 ล้านคนใน 12 วันต่อมา จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม มีผู้ป่วยทั่วโลกที่รายงานจำนวน 4 ล้านคน และมาเป็น 5 ล้านคนใน 10 วันต่อมา ก็เช่นเดียวกันอีกครบ 6 ล้านคนในวันที่ 30 พฤษภาคม ประมาณ 10 วัน หรือกล่าวได้ว่ามีผู้ป่วยวันละประมาณ 100,000 คน  แนวโน้มขณะนี้มีผู้ป่วยมากกว่าวันละ 100,000 คน โดยมีการระบาดมากในประเทศบราซิล อเมริกาและอินเดีย 

"หมอยง" ย้ำ ไทย "การ์ดอย่าตก"


สำหรับประเทศไทย จะต้องไม่ประมาทและนิ่งนอนใจ เพราะการระบาดยังอยู่ในโลกของเราเป็นจำนวนมากทำไมเราจึงต้องมีการเก็บกักตัวผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางกลับประเทศเป็นจำนวนมากทุกวัน  ถึงแม้จะไม่พบการระบาดเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่ต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยมีพรมแดนธรรมชาติ เป็นระยะยาวไกล 

"หมอยง" ย้ำ ไทย "การ์ดอย่าตก"


มาตรการการป้องกันภายในประเทศก็จะต้องเคร่งครัดเหมือนเดิม ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์ ไม่ปกปิดบังข้อมูล เวลาไปพบแพทย์ หรือในระบบสาธารณสุขก็จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส อย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ยังมีความหวังว่า ถ้าทุกคนช่วยกันเต็มกำลัง เคร่งครัด ระเบียบวินัย ดูแลสุขอนามัย ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตนเองและผู้อื่น กำหนดระยะห่างสำหรับบุคคล ก็จะเป็นการชลอ หรือ ลดการระบาดรอบที่ 2 ได้