ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประกันสังคม พร้อมอนุมัติ! เงินกรณีว่างงาน 62% จี้นายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

7.98K 311
ประกันสังคม พร้อมอนุมัติ! เงินกรณีว่างงาน 62% จี้นายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง

เว็บไซต์ประกันสังคม พร้อมอนุมัติสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยวอนนายจ้างเร่งส่งหนังสือรับรองการหยุดงานของลูกจ้างผ่านช่องทาง e-form บน www.sso.go.th ด่วน

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคุมได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเองหรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดช่องทางให้บริการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรองรับมาตรการดังกล่วเป็นการเฉพาะ โดยผู้ประกันตนจะต้องยื่นขอรับสิทธิและนายจ้างมีหน้าที่รับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผ่าน e-form บนหน้าเว็บไซต์www.sso.go.th ผลปรากฏว่าขณะนี้มีผู้ประกันตนผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับสิทธิจำนวนกว่า 1 ล้านราย สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนไปแล้วจำนวนกว่า 30,000 ราย

ทั้งนี้ เป็นผู้ประกันตนที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 75ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน อีก 200,000 รายอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลสำนักงานประกันสังคมพบว่า ขณะนี้ มีนายจ้างจำนวนกว่า5.4 แสนราย ยังไม่ยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้ผู้ประกันตนกลุ่มที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะมี SMS แจ้งผู้ประกันตนเพื่อขอให้ติดตามนายจ้างยื่นหนังสือรับรองการหยุดงานให้สำนักงานประกันสังคมโดยเร็ว ดังนั้น ขอให้นายจ้างในกลุ่มดังกล่าวเร่งยื่นรับรองการหยุดงานของลูกจ้างอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ผ่านช่องทาง e-form บนหน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เพียงนายจ้างระบุวันที่หยุดงาน และวันที่ครบกำหนด เพื่อสำนักงานประกันสังคมได้เร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์ถึงมือผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุด

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์