ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประวิตร กำชับ คกก.สิ่งเเวดล้อมฯ ยึด EIA เพื่อ ปชช.

69 6
ประวิตร กำชับ คกก.สิ่งเเวดล้อมฯ ยึด EIA เพื่อ ปชช.

พลเอก ประวิตร กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แม้จะมีการดำเนินโครงการต่างๆ แต่ต้องให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างจริงจัง ทั้งธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมมีการหารือพิจารณาโครงการ ที่ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม( EIA: Environmental Impact Assessment ) ตามหลักเกณฑ์ที่สำคัญ 

โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ท้องถิ่นที่อาจถูกคุกคาม กระทั่งเกิดการสูญพันธุ์ได้ในอนาคต โดยคณะกรรมการฯ ได้ผ่านความเห็นชอบ เรื่องที่สำคัญได้แก่โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของ รฟท.ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ East -West Economic Corridor ,โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมทั้งเห็นชอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืช และสัตว์ที่ถูกคุกคาม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอก ประวิตร ได้กำชับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้กำกับ ติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างจริงจัง คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอย่างแท้จริง พร้อมเร่งรัดหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง จะต้องขับเคลื่อนโครงการ ที่ตนรับผิดชอบ อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ตามเป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป 

ทั้งนี้ แม้การพัฒนาประเทศจะมีความจำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การดำเนินงานจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม , ธรรมชาติ ,การอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ ตลอดจนวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ควบคู่กันไปด้วย จึงต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์