ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดตัวหอผู้ป่วยความดันลบรับผู้ป่วยโควิด-19

813 21
รพ.พระมงกุฎเกล้า เปิดตัวหอผู้ป่วยความดันลบรับผู้ป่วยโควิด-19

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวหอผู้ป่วยรวม และ หอผู้ป่วย ICU ความดันลบ ด้วยระบบ Fresh Air 100% ตามมาตรฐาน WHO รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก แห่งแรกของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าปรับปรุงห้องผ่าตัดชนิดปรับความดันต่อไป

พลเอก ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก / พลโท ชาญชัย ติกขะปัญโญ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก / พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า / นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) หรือ ศบค. / นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อภาครัฐ / นายเอกมล เจียรประดิษฐ์ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือ และเยี่ยมชมที่หอผู้ป่วยรวมความดันลบ(CohortwardNegativePressure) และหอผู้ป่วย ICU ความดันลบ ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่จัดเตรียมไว้เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และภาคเอกชน คือ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นําอาคารผู้ป่วยเดิม คือ ตึกอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นอาคารเก่า มาปรับปรุงเป็นหอผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบเทคโนโลยีการนํา Fresh Air 100% ไม่ใช่ระบบแอร์หมุนวนแบบทั่วไป และจัดทําห้องให้เป็นห้อง True Negative Pressure เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อบุคลากร รวมทั้งสามารถควบคุมความเย็นและความชื้นในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานของ WHO และ CDC รวมทั้งให้ความสําคัญกับการกําจัดอากาศเสียจากหอผู้ป่วย ด้วยการต่อท่อ Exhaust Air กรองด้วย HEPA Filter ในทุกเตียงของผู้ป่วย เพื่อคืนบรรยากาศที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยอาคารดังกล่าวนี้ ปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน WHO ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จํานวนมาก (Cohort ward) แห่งแรกของประเทศไทย และกําลังพัฒนาต่อไปในการปรับปรุงห้องผ่าตัดชนิดปรับความดันทั้งนี้ โฆษก ศบค. ขอบคุณทุกภาคส่วนในความร่วมมือทางเทคโนโลยีในครั้งนี้ และความสําเร็จนี้ ถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนไทย ที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์